S o c i a l e I m p a c t

Onze

S o c i a l e I m p a c t

Bij Seven Shelves streven we naar de best mogelijke oplossingen voor onze klanten, producenten en het milieu. Samen kunnen we echt iets veranderen! 

H o e D o e n W e D i t ?

V r i j w i l l i g e r s w e r k M e t L o k a l e B o e r e n

V o e d s e l d o n a t i e s K l a a r m a k e n V o o r M e n s e n I n N o o d

K l e i n e B e d r i j v e n P r o m o t e n

U i t d e l e n V a n Z o r g p a k k e t t e n